Call us

התפריטים שלנו

כבר שמונה שנים שחדר האוכל מבשלת ומגישה לכם את האוכל ואת חווית האירוח הכה ישראלית שאנחנו מאוד מאמינים בה. משפחת חדר האוכל מתחייבת להמשיך לעשות כמיטב יכולתה לדאוג לדבר החשוב ביותר- החיוך שלכם.

וכן, שיהיה טעים.